Hoe ga ik om met uw

Privacy

Privacybeleid
Trimsalon De Hofstede

Trimsalon De Hofstede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Adres: Gorpeind 4, 5111EE Baarle-Nassau.

E-mailadres: info@trimsalondehofstede.nl

KvK-nummer: 20168969

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trimsalon de Hofstede verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam (voor en achternaam)
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trimsalon De Hofstede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangiften.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trimsalon De Hofstede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te bewaren voor de duur van 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Wanneer u informatie aangevraagd hebt, maar geen klant wordt, zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen.

Delen van persoonsgegevens

Trimsalon De Hofstede verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Trimsalon De Hofstede gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trimsalon De Hofstede. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens beveiligen

Trimsalon De Hofstede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Trimsalon De Hofstede.

Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.